Chat met ons

Privacyverklaring ESF+

De sector Economie en Cultuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Economie en Cultuur jouw gegevens beschermt. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

 • We verwerken bij ESF+ alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Contactgegevens
 • Identificatiegegevens, zoals studentnummers en BSN nummers
 • Financiële gegevens van medewerkers projectpartner
 • Verblijfstatus
 • Nationaliteit
 • Clientnummer
 • Geslacht
   

We verwerken deze persoonsgegevens met Zivver en de ESF+ app via onze projectpartner De Kenniskamers.

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van de ESF+ subsidieregeling 2021-2027.

Doel

We gebruiken de persoonsgegevens voor het op correcte wijze uitvoeren van de subsidieregeling en ten behoeve van het inhoudelijke doel van deze subsidieregeling: ondersteuning van mensen in Nederland met een kwetsbare arbeidsmarktpositie of zij nu werken, werkzoekend zijn, of een opleiding volgen.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens met De Kenniskamers zodat de deelnemersadministratie op correcte wijze wordt uitgevoerd. We delen de gegevens ook met het Uitvoeringsbureau van het Ministerie van SZW (UVB) en het Ministerie van SZW zodat gecontroleerd kan worden door de subsidieverstrekkers of de subsidies op de juiste wijze zijn besteed.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens tot 31 december 2036.

Beveiliging

Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we maatregelen getroffen conform artikel 32 AVG.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we vastleggen en met wie wij deze delen. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl

Daarnaast kunnen wij:

 • je persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • je persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • je persoonsgegevens verwijderen bij De Kenniskamers, het UVB en het Ministerie van SZW.

Je kunt alleen je eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Je andere privacy rechten kun je terug vinden op Privacy | Gemeente Eindhoven.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Of heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met ons via privacy@eindhoven.nl.

Heb je vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving? Of heb je een klacht over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@eindhoven.nl.

Ben je niet tevreden over de manier waarop je verzoek of klacht is afgehandeld? Dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off