Chat met ons

Privacyverklaring Diversiteitsonderzoek

Voor het Diversiteitsonderzoek verwerkt de sector Control van de gemeente Eindhoven persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe we dat doen.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Control bij diversiteitsonderzoek?

We verwerken bij het diversiteitsonderzoek alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam en achternaam
 • E-mail adres
 • Afkomst
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Soort dienstverband
 • Werkervaring
 • Opleidingsniveau
 • Opleidingsniveau ouders
 • Aanvullende scholing
 • Taalvaardigheid
 • Ervaring met gelijke kansen, discriminatie, inclusie

We verwerken deze gegevens met Survalyzer. Dat is een enquêtetool.

Grondslag

Deze persoonsgegevens verwerken we op grond van artikel 6 lid 1 sub e AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Doel

We verwerken de persoonsgegevens met als doel iedereen gelijke kansen bieden om bij ons te komen werken en door te stromen. Hiervoor wordt onderzoek gedaan.

Delen met derden

We delen persoonsgegevens anoniem met Tilburg University zodat zij het diversiteitsonderzoek kunnen uitvoeren. Tilburg University kan de anonieme gegevens niet naar jou terug herleiden.  

Bewaartermijn

De gemeente Eindhoven vernietigt jouw persoonsgegevens zodra deze anoniem zijn gedeeld met Tilburg University. Tilburg University bewaart de anonieme gegevens uit de enquêtes 10 jaar.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.
Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij Tilburg University.


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Contact

 • Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.bv@eindhoven.nl.
 • Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
 • Voor vragen over de toepassing en de naleving van de privacywetgeving kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl.  
 • Ook voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Off