Chat met ons

Privacyverklaring Aanpakken van mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel houdt in dat mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. Anderen profiteren daarvan. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit. Gemeenten zijn belangrijke spelers in de lokale en regionale aanpak van mensenhandel. Van baliemedewerker tot bestuurder, vrijwel alle afdelingen kunnen met situaties van mensenhandel en uitbuiting in aanraking komen.

Inhoudsopgave

Voor de aanpak van situaties van mensenhandel en uitbuiting worden persoonsgegevens verwerkt.

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt bij de verwerking ‘Aanpakken van mensenhandel en uitbuiting’.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.

Welke persoonsgegevens verwerkt de de gemeente bij het ‘Aanpakken van mensenhandel en uitbuiting’

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
   

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een publiekrechtelijke taak en een wettelijke plicht.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘aanpakken van mensenhandel en uitbuiting’.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt hierbij gegevens met:

 • de Politie/afdeling vreemdelingen, identiteit en mensenhandel (AVIM)  en
 • de Nederlandse Arbeidsinspectie


Door permanente inzet en samenwerking met derden willen wij voorkomen dat mensen (herhaald) slachtoffer en dader worden van mensenhandel en uitbuiting door:

 1. (mogelijke) slachtoffers te signaleren, uit de situatie te (laten) halen en de benodigde zorg en ondersteuning te bieden;
 2. daders op allerlei manieren aan te (laten) pakken, zowel fiscaal, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk.

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens maximaal 1 jaar.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder het kopje “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.
Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy@eindhoven.nl.
Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off