Chat met ons

Privacyverklaring Aanpak ondermijning

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur jouw gegevens beschermt bij de verwerking 'Aanpak van ondermijning'.

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst.  

Welke persoonsgegevens verwerkt de sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bij de aanpak van ondermijning?

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Kentekengegevens
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummers (ID nr). zoals BSN, student/onderwijs-nummer
 • Gegevens waar een bijzondere, wettelijk bepaalde geheimhoudingsplicht op rust
 • Ras of Etniciteit (mogelijk, i.v.m. stapeling risicofactoren)
 • Gegevens over gezondheid (mogelijk, i.v.m. stapeling risicofactoren)


De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens met MS Excel, MS Outlook, MS Word, beveiligde e-mail Zivver, eDOCS, Key2burgerzaken, Key2vergunningen, Key2activiteiten, Basis Registratie Personen, Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Kamer van Koophandel & het Handelsregister, Kadaster, WOZ-waarde, GOUW belastingen, internet, PDF (Adobe).

Grondslag

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke bevoegdheid en publiekrechtelijke taak.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘de aanpak van ondermijning’. De noodzaak voor de aanpak ondermijning, is maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid versterken door het zoveel mogelijk voorkomen, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten. Ondermijnende criminaliteit is een aanjager van maatschappelijke problemen en heeft grote consequenties voor de leefbaarheid en kwaliteit van die leefomgeving.

Delen met derden

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur deelt, indien relevant of nodig, persoonsgegevens met:

 • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Brabant (helpt overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. O.a. door het vergroten van bewustwording bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning).
 • Politie (ondersteunend/faciliterend en op basis van gedeelde strafrechtelijke en strafvorderlijke informatie worden integrale interventies bepaald binnen RIEC casuïstiek).
 • Openbaar Ministerie (ondersteunend/faciliterend en op basis van gedeelde strafrechtelijke en strafvorderlijke informatie worden integrale interventies bepaald binnen RIEC casuïstiek).
 • Belastingdienst (ondersteunend/faciliterend en op basis van gedeelde strafrechtelijke en strafvorderlijke informatie worden integrale interventies bepaald. De samenwerking is gericht op het tegenhouden en frustreren van criminele activiteiten en het treffen van fiscale maatregelen enkel binnen RIEC casuïstiek en op basis van het RIEC-convenant).

Bewaren persoonsgegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur bewaart de persoonsgegevens op dit moment 5 jaar.

Rechten

Kijk voor je privacyrechten op de pagina Privacy onder het kopje “Wat zijn mijn privacyrechten?”

Beveiliging en bescherming van gegevens

De sector Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuur beveiligt de persoonsgegevens om misbruik en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neemt dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.
Heb je vragen over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met je persoonsgegevens om gaat? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.
Voor klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven met jouw persoonsgegevens om gaat, kun je contact op nemen met fg@eindhoven.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Off