Inkoop en aanbesteding

De gemeente Eindhoven koopt jaarlijks voor haar inwoners een groot aantal producten, werken en diensten in. Het beleid dat hiervoor is opgesteld schetst de doelstellingen, uitgangspunten en kaders waarbinnen inkoop plaatsvindt. Door middel van inkoop leveren we een bijdrage aan de bestuurlijke en maatschappelijke ambities voor de komende jaren.

Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Wanneer dit aan de orde is wordt hier in de aanbestedingen informatie over gegeven.