Vloeibare brandstoffen opslaan in ondergrondse tanks

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt regels met betrekking tot diverse bodembedreigende activiteiten, waaronder het opslaan van vloeibare brandstoffen in ondergrondse opslagtanks (§ 4.96 Bal). Ondergrondse tanks met vloeibare brandstoffen zijn zowel te vinden bij bedrijven als bij particuliere woningen. Wil je vloeibare brandstoffen opslaan in een of meerdere ondergrondse tanks? Meld dit dan 4 weken van tevoren via het Omgevingsloket.

Stel je vraag