Klein evenement melden

Je hebt geen vergunning nodig maar kunt je evenement melden, als het voldoet aan alle voorwaarden.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

 • Huidige Voorwaarden
 • Jouw gegevens
 • Gegevens evenement
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Let op: Je kunt jouw evenement alleen melden als het voldoet aan ALLE voorwaarden die hieronder staan. Voldoet jouw evenement niet aan de voorwaarden? Sluit het formulier dan af en vraag een evenementenvergunning aan. Kijk hiervoor op eindhoven.nl.
 • Aan jouw evenement nemen maximaal 250 personen gelijktijdig deel;
 • Jouw evenement vindt plaats op één en dezelfde dag met maximum van 12 keer per kalenderjaar;
 • Jouw evenement vindt niet plaats op dodenherdenkingsdag;
 • Jouw evenement vindt plaats in de open lucht, of in een gebouw waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven.
 • Als jouw evenement plaatsvindt op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag duurt het maximaal van 10.00 uur tot 23.00 uur;
 • Als jouw evenement plaatsvindt op een vrijdag of zaterdag duurt het maximaal van 10.00 uur tot 24.00 uur;
 • Als jouw evenement plaatsvindt op een zondag duurt het maximaal van 13.00 uur tot 23.00 uur;
 • Voor het centrum gelden afwijkende tijden: als jouw evenement plaatsvindt op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag duurt het maximaal van 10.00 uur tot 22.00 uur; als het plaatsvindt op een zondag van 13.00 uur tot 22.00 uur;
 • Er wordt geen open vuur gestookt;
 • Er wordt geen vuurwerk afgestoken;
 • Er wordt geen sterk-alcoholische drank geschonken (voor het schenken van sterk-alcoholische drank op een festival wordt nooit vergunning verleend);
 • Er wordt geen zwak-alcoholische drank geschonken zonder voorafgaande ontheffing, zie Ontheffing schenken zwakalcoholische dranken;
 • De organisator wijst tenminste één persoon aan van 21 jaar of ouder, die niet onder curatele staat, niet van slecht levensgedrag is en  beschikt over voldoende kennis van sociale hygiëne, die belast is met het toezicht op de veiligheid in het algemeen en wanneer zwakalcoholische drank wordt geschonken, het toezicht houdt van het verstrekken van zwak alcoholische drank tijdens het evenement;
 • Voedselverstrekking vindt plaats op een hygiënische wijze en de opslag ervan is voldoende gekoeld en deugdelijk;
 • Tijdens jouw evenement veroorzaak je geen geluidshinder voor omwonenden of de omgeving;
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van een of meer tenten/overkappingen wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • de oppervlakte bedraagt maximaal 250 m² en er zijn niet meer dan 250 personen gelijktijdig aanwezig;
  • als meer dan één tent wordt gebruikt, worden deze tenten los van elkaar gebouwd;
  • als één of meer gesloten tenten word(t)(en) gebruikt:
   • zijn er minimaal twee uitgangen van elk twee meter breed;
   • liggen de uitgangen tegenover elkaar en zijn ze met één handeling te openen;
   • zijn de uitgangen voorzien van verlichte uitbordjes met noodverlichting.
   • er zijn minimaal twee goedgekeurde 6kg poederblussers aanwezig;
   • er is geen brandbare versiering en/of aankleding aanwezig.
 • De brandveiligheid wordt in achtgenomen, er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig;
 • Doorgaande wegen blijven open, hulpdiensten kunnen binnen één minuut erdoor; de doorgaande route is 3,5 m breed en 4,2 m hoog;
 • Omliggende panden en percelen zijn bereikbaar, brandkranen zijn bereikbaar;
 • Na afloop van het evenement wordt de locatie vrij van afval en in oorspronkelijke staat opgeleverd.
Voldoet jouw evenement aan de voorwaarden?
Je evenement voldoet niet aan de voorwaarden. Digitaal melden is daarom niet mogelijk. Het kan zijn dat je een vergunning moet aanvragen. Kijk hiervoor op eindhoven.nl. Sluit dit formulier af.