Indienen voorstel Burgerinitiatief

Een voorstel voor burgerinitiatief is een verzoek van een groep inwoners aan de gemeenteraad om een idee dat deze groep heeft te bespreken in de gemeenteraad. Als het verzoek voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden, bespreekt de gemeenteraad het altijd. Een burgerinitiatief geeft inwoners van Eindhoven zo de mogelijkheid om de onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda van de gemeenteraad te zetten.