Te hoge bomen Beatrixpark aangepakt

Vanaf februari 2022 worden te hoge bomen in en rondom het Beatrixpark in Eindhoven Noordwest getopt, gekandelaberd*, gesnoeid of gekapt. Dat is nodig om de funnel, de aanvliegroute voor (militaire) vliegtuigen, vrij van obstakels te houden. Om de kwaliteit van het landschap en de natuur te behouden en waar mogelijk te verbeteren, is een landschaps- en beheerplan opgesteld. De eerste werkzaamheden duren tot half maart, want dan begint het broedseizoen. Als het werk dan nog niet klaar is, gaan we in het najaar weer verder.

Aanvullende informatie

Startdatum

* Kandelaberen is het grotendeels terugsnoeien van de takken van een boom, zodanig dat alleen de stam en takstompen resteren. Er ontstaat op deze manier een knotboom.

Gekapte bomen worden gecompenseerd

In dat landschaps- en beheerplan staat onder andere dat bomen, als ze te hoog (dreigen te) worden, bij voorkeur gesnoeid, getopt of gekandelaberd worden. Alleen als er geen andere optie is, worden bomen gekapt. Voor elke boom die gekapt wordt, wordt een nieuwe boom teruggeplaatst. Om de biodiversiteit te bevorderen, gebruiken we daarvoor verschillende inheemse boomsoorten, zoals de zomereik en de ruwe berk. Doordat elke gekapte boom gecompenseerd wordt, blijft het aantal vierkante meters aan bos gelijk aan de huidige oppervlakte. Dood hout wordt zoveel mogelijk achtergelaten in de natuur, ook dat is goed voor de biodiversiteit.

Besluit militaire luchthavens

In het Besluit militaire luchthavens is de maximale obstakelhoogte in de funnel vastgelegd. Er zijn ongeveer 600 bomen die volgens dat besluit nu te hoog zijn of de komende vijf jaar te hoog worden. Hoewel de wettelijke verplichting tot het borgen van de veiligheid voor vliegverkeer alleen geldt voor obstakels die na 25 juni 2004 geplaatst zijn, en de meeste bomen voor die datum geplaatst zijn, worden deze bomen toch aangepakt. Dat doen we voor de veiligheid van het vliegverkeer.

Off