Subsidie gescheiden waterafvoer

Stap voor stap

  1. Doe je aanvraag per post.
  2. We nemen je aanvraag in behandeling.
  3. Je hoort binnen 8 weken van ons.
  4. Is het besluit positief, dan voer je de aanpassingen door.
  5. Is het besluit negatief, dan kun je bezwaar maken.

Ben je eigenaar van een schoon verhard oppervlak (zoals een dak, straat of parkeerterrein) dat is aangesloten op de gemengde riolering? Dan is het mogelijk dit oppervlak - met gemeentelijke subsidie - af te koppelen. Het wordt dan losgekoppeld van de gemengde riolering.

Waarom afkoppelen?

Bij hevige regenval kan de rioolwaterzuivering de hoeveelheid water niet verwerken. Het vuile rioolwater komt dan ongezuiverd in de Dommel terecht. Maar omdat regenwater relatief schoon is, hoeft het eigenlijk niet gezuiverd te worden: het kan in het oppervlaktewater worden geloosd. Met een gescheiden rioleringsstelsel komt regenwater in het oppervlaktewater terecht, en alleen afvalwater bij de rioolwaterzuivering.