Conceptaanvraag en informatiegesprek

Stap voor stap

  1. Check of een informatiegesprek, conceptaanvraag, of vooroverleg nuttig is.
  2. Zo ja, vraag het aan
  3. Vraag daarna de omgevingsvergunning aan.

Als je informatie wilt, kun je om een informatiegesprek vragen, een conceptaanvraag indienen, of om een vooroverleg vragen bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bij een informatiegesprek kun je bijvoorbeeld uitleg krijgen over het bestemmingsplan op jouw adres. Een conceptaanvraag doe je om een plan te laten toetsen op haalbaarheid. Voor welstandsvragen vraag je een vooroverleg aan bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.