Bosrijk: wonen in een beeldentuin

Bosrijk is een nog te ontwikkelen woonlocatie in Meerhoven, te midden van het Meerbos, Park Meerland en het Beatrixkanaal. Bij de ontwikkeling van Bosrijk spelen duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en spraakmakende architectuur een belangrijke rol. Het bestaande landschap is uitgangspunt voor de bouwontwikkeling. Het wonen in het landschap wordt vormgegeven als 'beelden in een beeldentuin'. De ruimte om de woningen heen is in feite de tuin van de bewoners van Bosrijk.

Wat wordt er gebouwd in Bosrijk?

Op dit moment zijn 9 velden, zogenaamde clusters, al bebouwd met ongeveer 150 woningen. In 12 nu nog lege clusters is er ruimte voor zo'n 220 woningen. Hiervan is 1 cluster bestemd voor zelfbouw, 2 clusters worden uitgegeven voor samenbouw en de overige 9 wordt projectbouw. Eén van de clusters wordt gestapelde woningbouw met maximaal 20 woningen. Alle andere geplande woningen in Bosrijk zijn grondgebonden.

 

Aardgasvrij

Geen van de woningen in Bosrijk worden aangesloten op aardgas. Een aantal woningen krijgt een aansluiting op het warmtenet van de bio-energiecentrale Park Forum. Voor de overige clusters zijn er ook andere aardgasloze mogelijkheden denkbaar.

De kaders, randvoorwaarden en ambities voor Bosrijk staan voor ieder cluster in overzichtelijke clusterpaspoorten die je hieronder vindt. De gronden worden verkocht tegen marktconforme grondprijzen.