Omgevingsvisie

Eindhoven heeft veel ambities en staat voor grote opgaven. Tot het jaar 2040 groeien we naar 300.000 inwoners, we bouwen 40.000 nieuwe woningen en er komen 36.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de stad. Dat leidt tot een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast hebben we te maken met uitdagingen zoals de energietransitie en het veranderende klimaat. Hoe we daarmee omgaan, beschrijven we in de omgevingsvisie 2.0. voor Eindhoven. Dit is de opvolger van de eerste omgevingsvisie die in juni 2020 werd vastgesteld.

Terugblik: bijeenkomsten Eindhoven in 2040

Tijdens vijf inspirerende sessies in september en oktober is gesproken over de toekomst van Eindhoven. 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van (semi -) professionele ketenpartners, grote bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, bewonersvertegenwoordigers, belangenorganisaties en de gemeenteraad.

Bekijk hoe we de stad nog meer betrekken bij de omgevingsvisie onder het plusje: Wie wordt er betrokken bij de omgevingsvisie 2.0. 

Bekijk hier het verslag en videoverslag. 

Videoverslag Eindhoven in 2040

Omgevingsvisie juni 2020 in het kort

Wat is de planning?
Oktober 2022 Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
December 2022 NDR ter inzage, de stad reageert
Jan 2023 - Mei 2023 Uitvoeren onderzoek voor concept milieueffectrapportage (MER)
Vanaf januari 2023 Opstellen concept omgevingsvisie en concept MER
Februari 2023 Vaststellen NRD door het college
September 2023 Dialoogsessies, met de MER als onderbouwing
Eind 2023 Digitale enquête en gesprekken in buurten
Eind 2023 en begin 2024 In gesprek met overheden
Vanaf zomer 2024 Omgevingsvisie ter inzage
Eind 2024 Vaststellen visie door de raad

Stel je vraag