Omgevingsvisie

Eindhoven is in trek. Het aantal mensen dat hier woont en werkt neemt toe. Maar met woningen en bedrijven alleen, ben je er nog niet. Een fijne, leefbare stad vraagt ook om ruimte voor groen, klimaat, wegen, openbaar vervoer en goede voorzieningen. Hoe verhouden deze thema’s zich tot elkaar? Kunnen ze elkaar versterken of moeten we juist keuzes maken? Daarover gaat de omgevingsvisie 2.0. voor Eindhoven. De gemeente heeft de omgevingsvisie niet alleen gemaakt. De hele stad kon meedoen. Het resultaat is de concept omgevingsvisie voor Eindhoven. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek op 16 april 2024. Het doel is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie eind 2024 vaststelt.

Videoverslag Eindhoven in 2040

Omgevingsvisie juni 2020 in het kort

Stel je vraag