Specifieke privacyverklaringen

In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken. Daar vind je bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel, en ook of en met wie we die gegevens delen.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene privacyverklaring over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Eindhoven.

Om trends en ontwikkelingen te beschrijven zijn we genoodzaakt gegevens voor een langere tijd te bewaren. Echter bewaren we enkel geaggregeerde informatie en dus niet op persoonsniveau waardoor individuele resultaten niet tot een persoon herleidbaar zijn. We bewaren de herleidbare gegevens twee jaar. De reden is dat volgende Inwonersenquête nooit exact 1 jaar later wordt uitgevoerd. Om ruimte te behouden om de resultaten van het jaar ervoor te kunnen controleren of eventueel duiden bij onduidelijkheden bewaren we de gegevens uiterlijk twee jaar.

Stel je vraag