Omgevingsvisie 2.0: de ambities en opgaven voor Eindhoven

Eindhoven heeft veel ambities en staat voor grote opgaven. Tot het jaar 2040 groeien we naar 300.000 inwoners, we bouwen 40.000 nieuwe woningen en er komen 36.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de stad. Dat leidt tot een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast hebben we te maken met uitdagingen zoals de energietransitie en het veranderende klimaat. Hoe we daarmee omgaan, beschrijven we in de omgevingsvisie 2.0. voor Eindhoven. Dit is de opvolger van de eerste omgevingsvisie die in juni 2020 werd vastgesteld.

Van 22 november tot en met 19 december ligt Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de omgevingsvisie 2.0 ter inzage. Deze is gemaakt ter voorbereiding van het opstellen van een omgevingseffectrapport (milieueffectrapport). 

Omgevingsvisie juni 2020 in het kort

Wat is de planning?
Oktober 2022 Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
November 2022 NDR ter inzage, de stad reageert
Jan 2023 - Mei 2023 Uitvoeren onderzoek voor concept milieueffectrapportage (MER)
Vanaf januari 2023 Opstellen concept omgevingsvisie en concept MER
Zomer 2023 In gesprek met de stad over omgevingsvisie, met de MER als onderbouwing
Vanaf eind 2023 Opstellen ontwerp omgevingsvisie
Vanaf zomer 2024 Omgevingsvisie en MER ter inzage, de stad reageert
Eind 2024 Vaststellen omgevingsvisie door de raad