Omgevingsvisie

Het aantal inwoners en bedrijven in Eindhoven neemt toe. Dat leidt tot een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Hoe we daarmee omgaan, staat beschreven in de omgevingsvisie voor Eindhoven. De visie geeft antwoord op de vragen: Welke stad willen we zijn? Welke stad zijn we op dit moment? Waar moeten we aan werken? En: Hoe gaan we samen werken aan die opgaven? De omgevingsvisie beschrijft dus aan welke opgaven we komende jaren gaan werken, samen met onze partners en initiatiefnemers in de stad. Met als doel om de stad te worden, die we graag willen zijn.

De omgevingsvisie toont ook aan hoe de verschillende onderdelen van de leefomgeving met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie gaat over een lange periode.

Samenwerken aan de visie

Samen met de stad heeft de gemeente Eindhoven een omgevingsvisie opgesteld. Via diverse werksessies en het digipanel hebben met ons meegedacht: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, GGD, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, woningcorporaties, projectontwikkelaars, investeerders en andere overheden (buurgemeentes, provincie, rijk).

Lees meer over de omgevingsvisie in de documenten hieronder of bekijk de video.
(We werken er hard aan om deze documenten op korte termijn digitaal toegankelijk te publiceren).

Omgevingsvisie Eindhoven