Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen.

Als je belt met telefoonnummer 14040 of 040-238 6000 dan krijg je het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Eindhoven aan de lijn.  Het KCC is het eerste aanspreekpunt voor al je gemeentelijke vragen.

Wanneer je toestemming geeft in het keuzemenu wordt je gesprek met de medewerker van het Klantcontactcentrum opgenomen voor trainings- en evaluatiedoeleinden. Zodra je wordt doorverbonden naar een andere afdeling of de verbinding verbroken wordt dan stopt de opname van het gesprek.

Het beeldmateriaal dat wij gebruiken bij communicatie-uitingen hebben als doel om ondersteunend te zijn aan de boodschap. Hiervoor gebruiken wij afwisselend sfeerbeelden en doelbewust geschoten foto's.

Gemeente Eindhoven is actief op diverse social media. We hebben onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die wij publiceren. Doel daarvan is om inwoners en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van wat er speelt en ze voor meer informatie te leiden naar onze eigen website(s). De gemeente verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruiken we generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik te analyseren en ons aanbod te verbeteren.