Raadgever Sociaal Domein

Inwoners, generalisten, ambtenaren of zorgverleners kunnen in de praktijk merken dat dingen niet optimaal geregeld zijn. Regels kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn of tot onbedoelde resultaten leiden.

Iedereen die knelpunten, ongewenste effecten en conflicterende wet- en regelgeving ontdekt, kan dit melden bij de Raadgever Sociaal Domein. Ook wanneer de samenwerking tussen instanties tekort schiet, hoort de raadgever dat graag. De raadgever is onafhankelijk. Hij pakt de signalen op, onderzoekt en analyseert ze en geeft advies aan het college. Hij lost geen individuele zaken op, zijn taak is om de wet- en regelgeving en het systeem van het Sociaal Domein te verbeteren zodat de inwoner beter geholpen wordt.

Wil je contact met de Raadgever Sociaal Domein, vul dan het formulier in:

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

Wil je contact met de raadgever Sociaal Domein?
Los de rekenvraag op om te bewijzen dat je geen robot bent.