Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.
Klantcontactcentrum
Telefoon: Bel direct 14 040
Vanuit het buitenland:
+31 (0)40 238 6000
Digitaal: Digitaal: met het contactformulier
Inwonersplein (Stadskantoor)
Direct een afspraak maken
Bezoekadres:
Stadhuisplein 10, 5611 EM
Openingstijden en postadressen
Vervolgonderzoek van de rekenkamercommissie naar de vastgoedzaken van de gemeente.
lees verder
College van B&W heeft begroting 2015-2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd.
lees verder
Eindhoven zoekt enthousiaste mensen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.
lees verder