Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.
Per 1 januari 2015 zijn er wijzigingen in jeugdzorg, AWBZ/Wmo en bijstand.
lees verder
Cure verandert vanaf 5 januari de routes voor de afvalinzameling. Kijk op de afvalkalender of er voor u ook iets verandert.
lees verder
Klantcontactcentrum
Telefoon: Bel direct 14 040
Vanuit het buitenland:
+31 (0)40 238 6000
Digitaal: Digitaal: met het contactformulier
Inwonersplein (Stadskantoor)
Direct een afspraak maken
Bezoekadres:
Stadhuisplein 10, 5611 EM
Openingstijden en postadressen
Deze keer: de nieuwe samenwerking binnen de regio: De Metropool Regio Eindhoven (MRE).
lees verder
College van B&W heeft begroting 2015-2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd.
lees verder
De gemeente en politie werken nauw samen om woninginbraken zo veel mogelijk te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen.
lees verder