Wijziging bijstandsuitkering doorgeven

Zijn er veranderingen in inkomsten, vermogen of woon- en leefsituatie van jou en/of je partner? Met dit formulier geef je het aan ons door. 

  • Huidige Begin
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.

Jouw gegevens

Je vindt het kenmerk rechtsboven op onze brieven achter ‘Ons kenmerk’ en op uitkeringsspecificaties achter ‘Clientnummer’
Jouw gegevens
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.
Adres
Contactgegevens
Mijn wijziging gaat over

Wonen

Verhuizen

Geef aan wat je woonsituatie is
Stuur een kopie van huurovereenkomst en betalingsbewijs huur mee

Bijgekomen of vertrokken

Kostendelers

Stuur een kopie van inschrijfbewijs school/opleiding en/of DUO mee.
Stuur een kopie van uitschrijfbewijs school/opleiding en/of DUO mee.
De wijziging is van toepassing op:

Inkomen

Met inkomen bedoelen we: loon, uitkering, ZZP / freelancewerk, vrijwilligerswerk, hefingskortingen, PGB, studiefinanciering of andere inkomsten

inkomenaanvrager

Geef hieronder aan om wat voor wijziging het gaat.
Stuur kopieën van relevante bewijsstukken mee zoals bijv. arbeidsovereenkomst, loonstrook, ontslagbewijs, uitkeringsspecificatie, vrijwilligersovereenkomst, voorlopige teruggaaf, PGB-overeenkomst, toekenning/afwijzing DUO, bewijs overige inkomsten.

inkomenpartner

Geef hieronder aan om wat voor wijziging het gaat.
Stuur kopieën van relevante bewijsstukken mee zoals bijv. arbeidsovereenkomst, loonstrook, ontslag bewijs, uitkeringsspeciicatie, vrijwilligersovereenkomst, voorlopige teruggaaf, PGB overeenkomst, toekenning/afwijzing DUO, bewijs overige inkomsten.

Vermogen

Het vermogen van mij, mijn partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar is gewijzigd.
Bijv. erfenis, schenking, loterij, afkoop levensverzekering, afkoop pensioen, auto of andere motorvoertuigen, boot, caravan of openen of sluiten van een bankrekening .
De wijziging is van toepasing op:
Stuur kopieën van bewijsstukken van de wijziging mee

Bankrekening

Bankrekening
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx.
Maximaal 12 MB per inzending

Gift

,00