sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Kindpakket

Een overzicht van regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Naar een sportclub gaan, kleding en schoolspullen kopen. Voor huishoudens met een laag inkomen is het soms niet mogelijk om kinderen alles te geven. Ooit kunnen kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Het is belangrijk dat ieder kind die mogelijkheden wél krijgt. Er zijn verschillende regelingen die hierbij kunnen helpen.

Wat is het kindpakket?

Het kindpakket is een overzicht van regelingen voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (tot 20% boven de bijstandsnorm). Denk aan materialen voor school of het beoefenen van een sport, maar ook financiële steun voor bijvoorbeeld een lidmaatschap of verjaardag.

Voor wie is het kindpakket?

Het kindpakket is voor iedereen in Eindhoven tot achttien jaar, die opgroeit in een huishouden met een laag inkomen. Ouders, verzorgers en hulpinstanties kunnen regelingen uit het kindpakket aanvragen. Hoe hoog mag het gezinsinkomen zijn? Bekijk hiervoor de inkomensgrenzen:

De volgende regelingen worden aangeboden:

Meedoenbijdrage

De Meedoenbijdrage is een financiële bijdrage die eenmaal per jaar door de gemeente op uw rekening wordt gestort. Zoals de naam al zegt, willen we er met deze regeling voor zorgen dat iedereen ‘mee kan doen’. U kunt het bedrag vrij besteden aan bijvoorbeeld een lidmaatschap van de sportclub, dansles, bioscoopbezoek en schoolspullen of een computer.

De ouder of verzorger die kinderbijslag ontvangt, kan de Meedoenbijdrage aanvragen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Bekijk de hoogte van de Meedoenbijdrage per leeftijdscategorie:

Gratis met de bus

Iedereen die de Meedoenbijdrage ontvangt kan ook gratis reizen met stads- en streekbussen. Dit geldt dus ook voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Om hiervan gebruik te maken heeft u een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Alleen voor kinderen tot 4 jaar is de kaart niet nodig, zij reizen altijd gratis met het openbaar vervoer.

Meer informatie hierover:

Met korting zwemmen en schaatsen

Als u in aanmerking komt voor korting, ontvangt u vóór het einde van het jaar een brief van de gemeente. De korting geldt voor het daaropvolgende jaar. U kunt dan met korting zwemmen bij De Tongelreep en het Ir. Ottenbad, en schaatsen bij het IJssportcentrum.

Gratis zwemdiploma-A behalen

Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen gratis het zwemdiploma-A halen. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u de Meedoenbijdrage ontvangt. Heeft u kinderen van deze leeftijd? Dan hoeft u niets te doen, u krijgt hierover automatisch een brief thuis gestuurd. U ontvangt deze brief in januari. We gaan uit van de leeftijd van uw kind op 1 januari van dat jaar.

School, sport en cultuur

Stichting Leergeld Eindhoven

De Stichting Leergeld Eindhoven biedt kinderen van 4 tot 18 jaar de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt bij de stichting een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld schoolspullen, een fiets, deelname aan scouting of schoolkamp. Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds werken samen. Wilt u naast binnen-en buitenschoolse activiteiten ook een aanvraag indienen voor sport of cultuur? Dat kan! Stel al uw vragen in één keer.

Meer informatie over de aanvraag op www.leergeld.nl.

Jeugdsportfonds Eindhoven

Bij Het Jeugdsportfonds Eindhoven kunt u via een tussenpersoon een aanvraag indienen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die graag een sport willen beoefenen. Tussenpersonen zijn te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg en in gezondheidscentra. Het Jeugdsportfonds kan hulp bieden bij de financiering van een lidmaatschap en de aanschaf van bijvoorbeeld sportkleding. Per kind wordt maximaal €225,- per jaar vergoed.

Meer informatie over de aanvraag op www.jeugdsportfonds.nl.

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die graag naar een muziek- of toneelschool willen of aan een andere culturele activiteit willen meedoen. Hiervoor kunt u via een tussenpersoon een aanvraag indienen. Tussenpersonen zijn te vinden op scholen, bij maatschappelijk werk, in wijkteams, bij Jeugdzorg en in gezondheidscentra. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal €450,- per kind, per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of lesmateriaal.

Meer informatie over de aanvraag op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Nationaal Fonds Kinderhulp biedt hulp op een heel praktische en kindgerichte manier. U kunt via een maatschappelijke organisatie een bijdrage aanvragen voor bijvoorbeeld een tweedehands fiets, contributie voor de sportclub, een weekje kamperen of zwemles.

Meer informatie over de aanvraag op www.kinderhulp.nl.

Speelgoed

Spel-o-theek

Bij Spel-o-theek Lunet kan iedereen al vanaf 35 euro per jaar speelgoed lenen. Er is speelgoed van ontwikkelingsniveau 6 maanden tot 7 jaar. De Spel-o-theek is gevestigd aan de Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven.

Speelcadeau

Speelcadeau zamelt speelgoed in en geeft dit door aan kinderen uit gezinnen in de regio Eindhoven die het financieel niet breed hebben. Om Speelcadeau te bezoeken hebben gezinnen een verwijsbrief nodig van een maatschappelijk hulpverlener. Meer informatie hierover op www.speelcadeau.nl.

Verjaardag

Stichting jarige Job biedt een verjaardagsbox aan voor kinderen van 4-12 jaar die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. De aanvraag verloopt via hulpverleners. Meer informatie op www.stichtingjarigejob.nl.

Regeling toevoegen?

Wilt u een regeling toe laten voegen aan het kindpakket? Mail dan naar kindpakket@eindhoven.nl.

Kindpakket

Contact Werkplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Bezoekadres:
Mercado
Smalle Haven 109
5611 EH Eindhoven
Op afspraak: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
Postadres:
Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven