sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bijstandsuitkering

Hoe kan ik een uitkering aanvragen? Wat zijn mijn rechten en plichten als ik een uitkering heb?

Een uitkering aanvragen? Ga naar www.werk.nl van het UWV. Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Houd dan rekening met een zoekperiode van 4 weken.

Stichting WIJeindhoven

Wanneer u uw melding op www.werk.nl heeft afgerond, krijgt u het verzoek om telefonisch contact op te nemen met de stichting WIJeindhoven voor een gesprek. Een medewerker van de stichting WIJeindhoven kijkt dan samen met u wat de mogelijkheden zijn om weer mee te doen. Dat kan door ondersteuning op alle leefgebieden, waaronder, het zoeken naar werk, scholing of activering. Wanneer u onvoldoende inkomen heeft, dan kijkt u samen welke stappen u kunt zetten, bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering.

Als de gemeente u een uitkering toekent, dan krijgt u van de gemeente een contactpersoon uitkeringen. Aan die persoon geeft u door als er iets wijzigt in uw situatie of als u op vakantie gaat.

Hangt af van uw inkomen, de samenstelling van uw gezin en huishouden, bijverdiensten en eigen bezit.
lees verder
Ga op zoek naar werk, meld het als u niet thuis verblijft en geef wijzigingen in uw inkomen of woonsituatie door.
lees verder
Als u een uitkering heeft en u wilt weg van huis, dan bent u verplicht dit door te geven aan de gemeente.
lees verder

U kunt via de website (ook anoniem) vermoeden van uitkeringsfraude melden.
lees verder

Contact Werkplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Bezoekadres:
Mercado
Smalle Haven 109
5611 EH Eindhoven
Op afspraak: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur
Postadres:
Postbus 90151, 5600 RC Eindhoven