Wat is de impact van het coronavirus op de Eindhovenaren?

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus (COVID-19). Hoe gaat het met de inwoners van Eindhoven? Wat vinden zij van de huidige adviezen en maatregelen?

Via het digipanel van de gemeente Eindhoven en via social media gaven begin april ruim 5.000 Eindhovenaren aan hoe het met ze gaat en wat hun ervaringen waren in de huidige situatie. Daarna zijn nog 3 onderzoeken uitgevoerd.

Bij de eerste meting bleek dat de impact van het coronavirus op de Eindhovenaren flink was te noemen. Ze waren bezorgd, maar de meeste Eindhovenaren wisten zich wel te redden en zagen ook positieve kanten.

Bij de tweede meting bleken de meeste Eindhoven zich over het algemeen rustig te voelen. Eenzaamheid onder met name jongeren en anderstaligen blijft wel een aandachtspunt.

Bij de derde meting is gekeken hoe de inwoners de verschillende aangekondigde versoepelingen van maatregelen ervaren. De vierde meting richtte zich er op of het de inwoners lukte om 1,5 meter afstand te houden en of ze al gebruik hebben gemaakt van de versoepeling van de maatregelen

Het college gebruikt de resultaten van de enquêtes als belangrijke informatiebron voor de invulling van toekomstige maatregelen en acties.

Resultaten onderzoeken

Op de pagina's '1-meting Coronavirus', '2-meting Coronavirus',  '3-meting Coronavirus' en '4-meting Coronavirus' vind je de resultaten van de onderzoeken.