Voorschoolse educatie aanvragen

Je kunt met dit formulier subsidie voor VE-gecertificeerde kinderopvang aanvragen. Deze subsidie stimuleert ouders om hun kind te laten meedoen aan voorschoolse educatie.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige Aanvraag
  • 2 Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens organisatie
Het KvK-nummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Indien je voor de eerste keer subsidie aanvraagt dien je het uittreksel van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de aanvraag.
Postadres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactgegevens
Rechtspersoonlijkheid
Gegevens bank/giro

Begroting
Geef het aantal peuters (2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar) op per peildatum (1 september 2020) per locatie voor de subsidie 2021.
Neem het totaal aantal peuters per categorie over in onderstaand overzicht

WKO

Zonder WKO

Bijlage aanvraagformulier Voorschoolse educatie 2021 dient getekend te worden en toegevoegd aan dit aanvraagformulier.
Vul hiervoor de rekentool in (Bijlage aanvraagformulier voorschoolse educatie 2021). Neem het bedrag over onder kopje e: ‘basisbedrag’
Wanneer je voor de eerste keer subsidie bij de gemeente aanvraagt, dien je de volgende - up to date- gegevens mee te sturen met deze aanvraag
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte
  • De statuten
  • Het jaarverslag
  • De jaarrekening
  • De balans van het voorgaande jaar