Voorschoolse educatie aanvragen

Je kunt met dit formulier subsidie voor VE-gecertificeerde kinderopvang en een pedagogisch beleidsmedewerker aanvragen. Deze subsidie stimuleert ouders om hun kind te laten meedoen aan voorschoolse educatie.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Aanvraag
  • Bijlagen
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens organisatie
Het KvK-nummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Indien je voor de eerste keer subsidie aanvraagt dien je het uittreksel van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de aanvraag.
Je kunt deze in de volgende stap uploaden
Postadres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactgegevens
Rechtspersoonlijkheid
Gegevens bank/giro

Begroting voorschoolse educatie
Geef het aantal peuters (2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar) op per peildatum (1 september 2022) voor de subsidie voorschoolse educatie 2023.
Neem het totaal aantal peuters per categorie over in onderstaand overzicht

WKO

Zonder WKO

Bijlage aanvraagformulier Voorschoolse educatie 2023 dient getekend te worden en toegevoegd aan dit aanvraagformulier.

Vul hiervoor de rekentool in (Bijlage aanvraagformulier voorschoolse educatie 2023). Neem het bedrag over onder kopje e: ‘basisbedrag’ 

Begroting pedagogisch beleidsmedewerker 
Geef een inschatting van het aantal geïndiceerde peuters (2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar) op peildatum 1 januari 2023 voor de subsidie pedagogisch beleidsmedewerker 2023. Let op: de peuters in de leeftijd 2 jaar en 3 maanden tot 2 jaar en zes maanden, worden dus niet meegeteld.

Per geïndiceerde peuter in de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar op peildatum 1 januari 2023 is een subsidiebedrag beschikbaar van € 441,60.
 

Als je voor meerdere locaties subsidie voor een pedagogisch medewerker aanvraagt, dien je een overzicht van het geschatte aantal geïndiceerde peuters (2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar) per peildatum 1 januari 2023 en de gevraagde subsidie per locatie mee te sturen.
Je kunt deze bijlage in de volgende stap uploaden.

 
Wanneer je voor de eerste keer subsidie bij de gemeente aanvraagt, dien je de volgende - up to date- gegevens mee te sturen met deze aanvraag
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte
  • De statuten
  • Het jaarverslag
  • De jaarrekening
  • De balans van het voorgaande jaar
Je kunt deze bijlagen in de volgende stap uploaden.