Uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen

Heb je een bewijs nodig dat je bent ingeschreven in onze gemeente? Vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Hierop staan je naam, burgerservicenummer, adres, geboortedatum en geboorteplaats.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • 1 Huidige: Reden van aanvraag
  • 2 Persoonsgegevens
  • 3 Aanvraag
  • 4 Voorbeeldweergave
  • 5 Voltooid
Waarvoor heb je het uittreksel nodig?
Gaat het om een opleiding voor het voortgezet onderwijs?
Leerlingen van het voortgezet onderwijs hoeven geen uittreksel BRP in te leveren bij de schooladministratie. Je kunt dit scherm sluiten.
Als buitenlandse instanties om een uittreksel vragen, dan heb je een Attestatie de Vita nodig.
Vraag dit uittreksel aan op het Inwonersplein (Stadskantoor).
Meer informatie vind je op eindhoven.nl.

Voor Nederlandse instanties heb je een Uittreksel Bewijs van in leven zijn nodig.
Vraag deze online aan op eindhoven.nl.