Subsidie vrijwilligersorganisatie 2023 aanvragen

Met dit formulier kun je de subsidie voor 2023 aanvragen.

Let op: in stap 3 kun je de bijlage voor de aanvraag uploaden. Vul dit document (beschikbaar in Word of PDF) ter voorbereiding van je aanvraag in.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

  • Huidige Subsidie
  • Aanvrager
  • Bijlagen
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.

Gegevens van de subsidie

Heb je eerder subsidie ontvangen van de gemeente Eindhoven?
Was dit bij het Sociaal Domein
Dit nummer vind je bij ‘Ons kenmerk’ rechts-bovenaan in de brief van onze beschikking of vaststelling.
Vraag je buiten deze aanvraag ook bij een andere sector subsidie aan?
Waarvoor vraag je subsidie aan?
De activiteiten, producten en/of diensten waarvoor je subsidie aanvraagt hebben betrekking op
Namelijk