Subsidie Versterken Sociale Basis aanvragen

Met dit formulier kan je de subsidie Versterken Sociale Basis aanvragen.

Let op: in stap 3 kun je de onderbouwing voor de aanvraag uploaden. Vul dit document (beschikbaar in Word of PDF) ter voorbereiding van je aanvraag in.

  • Huidige Subsidie
  • Aanvrager
  • Bijlagen
  • Voorbeeldweergave
  • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.

Gegevens van de subsidie

Heb je eerder subsidie ontvangen van de gemeente Eindhoven?
Was dit bij het Sociaal Domein
Dit nummer vind je bij ‘Ons kenmerk’ rechts-bovenaan in de brief van onze beschikking of vaststelling.
Vraag je buiten deze aanvraag ook bij een andere sector subsidie aan?
De activiteiten, producten en/of diensten waarvoor je subsidie aanvraagt hebben betrekking op
Namelijk