Subsidie mondiale bewustwording aanvragen

Met dit formulier vraag je subsidie aan voor initiatieven die ten doel hebben bewust gedrag van inwoners te bevorderen, met name als vreedzame wereldburgers en duurzame consumenten. 

 • 1 Huidige Begin
 • 2 Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens organisatie
Het KvK-nummer vind je in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Adres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Rechtsvorm
Gegevens aanvrager
Ben je de contactpersoon?
Gegevens contactpersoon
Contactgegevens
Gegevens bank
Gegevens aanvraag
Vraag je subsidie voor de eerste keer aan?
Bijlagen
Voeg onderstaande bijlagen toe.
Let op! bestanden mogen maximaal 10 Mb. per stuk zijn en alleen de formaten odf, doc, docx, pdf en zip zijn toegestaan.
Aanvraag voor categorie
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet aan de volgende eisen worden voldaan:
 • de activiteit draagt bij aan het creëren van mondiale bewustwording bij Eindhovense burgers en aan 1 of meer van de 17 VN doelen; The Global Goals;
 • de activiteit is gericht op Eindhovense burgers, met speciale aandacht voor jongeren, onderwijs of MKB;
 • de activiteit bereikt minimaal 25 personen;
 • de activiteit is nieuw of vernieuwend.
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet aan de volgende eisen worden voldaan:
 • de activiteit draagt bij aan het creëren van mondiale bewustwording bij Eindhovense burgers en aan 1 of meer van de 17 VN doelen; The Global Goals;
 • de activiteit is gericht op Eindhovense burgers, met speciale aandacht voor jongeren, onderwijs of MKB;
 • de aanvraag staat in evenredige verhouding tot aard, omvang en beoogde resultaten en activiteiten;
 • er is een koppeling met het DNA van Eindhoven;
 • een financiële bijdrage aan het project van multiple helix partners en/of externe actoren is een pré.
Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet aan de volgende eisen worden voldaan:
 • de plannen dragen bij aan het creëren van mondiale bewustwording bij Eindhovense burgers en aan 1 of meer van de 17 VN doelen; The Global Goals;
 • de plannen zijn gericht op Eindhovense burgers, met speciale aandacht voor jongeren, onderwijs of MKB;
 • er is een actieve relatie met een of meer multiple helix partners in de stad of regio elders in de wereld bij de uitvoering van de activiteiten;
 • er is een actieve relatie met multiple helix partners in onze stad of regio. Zij ondersteunen de uitvoerende partners met aantoonbare capaciteiten en beschikken over aantoonbare ervaring in de stad of regio elders in de wereld;
 • de projectplanning dient erop gericht dat te zijn dat de beoogde resultaten binnen de projectperiode behaald kunnen worden alsmede dat het project na afloop zelfstandig kan opereren;
 • verspreiding van de projectresultaten;
 • je kunt aantoonbaar maken dat co financiering beschikbaar, minimaal ter hoogte van 25% van de subsidieaanvraag.
Projectplan
Geef in het projectplan (van maximaal 3 pagina’s, bij te voegen in de bijlage) antwoord op de volgende vragen:
 • Wie (en hoe groot) is de doelgroep?
 • Welke doelen en resultaten worden nagestreefd?
 • Hoe worden bovenstaande doelen bereikt? (geef een beschrijving van de activiteit)
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, zip.
Begroting
Voeg een begroting toe in de bijlage. Maak overzichtelijk wat de inkomsten en uitgaven zijn en maak daarbij onderscheid in de verschillende kostenposten en inkomstenbronnen. Zie hieronder een voorbeeld van een begroting.

Kostensoort
Kosten
Inkomstensoorten
Inkomsten

........................
Sponsoring
........................
Eigen bijdrage
........................
Subsidie
........................
........................

Totaal:
Totaal:

Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.
Projectplan
Format projectplan
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, zip.
Projectplan
Format projectplan
Slechts één bestand.
20 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, zip.
Zijn er (zakelijke) relaties op het niveau van bestuur of directie van de subsidieaanvrager met bloed- of aanverwanten, dan wel eigen bedrijven, eigen stichtingen of andere eigen rechtspersonen?
Relaties