Subsidie Global Goals aanvragen

Met dit formulier kun je subsidie voor projecten of programma's voor Global Goals aanvragen.

  • Huidige Aanvraag
  • Gegevens aanvrager
  • Voorbeeldweergave
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Gegevens aanvraag
,00
Aanvraag voor categorie
Projectplan
Voeg als bijlage het projectplan toe. Gebruik hierbij het format zoals dat op de website staat.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, zip.
Maximaal 12 MB per inzending
Programmaplan
Voeg als bijlage het programmaplan toe. Gebruik hierbij het format zoals dat op de website staat.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, zip.
Maximaal 12 MB per inzending
Begroting
Voeg een begroting toe in de bijlage. Maak overzichtelijk wat de inkomsten en uitgaven zijn en maak daarbij onderscheid in de verschillende kostenposten en inkomstenbronnen.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, zip.
Maximaal 12 MB per inzending