Stadspas aanvragen zonder DigiD

Met dit formulier vraag je online een Stadspas aan, zonder gebruik te maken van DigiD.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.