sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

hov

Eindhoven bouwt aan een netwerk van HOV-lijnen om belangrijke voorzieningen in de stad met elkaar te verbinden.

Eindhoven is het centrum van de Brainport regio. Wat we zeker weten, is dat de mobiliteit daardoor voorlopig nog blijft groeien. Zonder maatregelen zit die groei vooral in het autoverkeer. Dit heeft negatieve gevolgen op de leefbaarheid in onze stad, denk aan veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. We investeren daarom in alternatieven voor de auto, waaronder het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dit is snel, betrouwbaar, comfortabel en rijdt frequent. Dit gaat niet om één HOV-route, maar om een totaal netwerk. Dit netwerk verbind belangrijke voorzieningen in de regio met elkaar.

De eerste HOV lijn (NS Eindhoven - Eindhoven Airport/Veldhoven) is al klaar; voor de tweede zijn de werkzaamheden volop aan de gang. Dit duurt tot en met 2019.  Als dit af is, ontstaat er een HOV netwerk dat belangrijke voorzieningen met elkaar en het station verbindt. In de toekomst komen er nog meer HOV-lijnen om het netwerk compleet te maken. De aanleg daarvan zorgt op korte termijn helaas voor overlast, maar uiteindelijk levert het ons veel op.Actuele projecten

Eindhoven bouwt samen met Nuenen en de Provincie Noord Brabant aan de tweede Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn.
lees verder
Op de Huizingalaan combineren we groot onderhoud met de aanleg van vrijliggende busbanen.
lees verder

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven