sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Nieuw Taxibeleid Eindhoven

Nieuw taxibeleid opgesteld voor betere kwaliteit taxivervoer vanaf standplaatsen of door het aanhouden van een taxi op straat.

De gemeente Eindhoven heeft in samenspraak met de Kwaliteitskring Taxi Eindhoven nieuw taxibeleid opgesteld voor de ‘opstapmarkt’ in Eindhoven. Dit moet zorgen voor een betere kwaliteit van het taxivervoer vanaf standplaatsen of door het aanhouden van een taxi op straat in heel Eindhoven. Iedereen die vanaf september volgend jaar in Eindhoven op straat in een taxi stapt, mag zelf kiezen in welke taxi hij of zij stapt en kan er van uit gaan dat die taxi de kortste route rijdt en ook korte ritten niet weigert.

De chauffeurs moeten aan kwaliteitseisen voldoen om in aanmerking te komen voor een Eindhovens
kwaliteitskeurmerk, zoals goede stads- en stratenkennis, goede taalbeheersing en sociaal vaardig zijn. Dit moet zorgen voor een betere kwaliteit van het taxivervoer. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over duurzaamheid en milieu. Over 10 jaar telt de opstapmarkt in Eindhoven alleen nog maar emissievrije taxi’s.

Organisatie van de taxi’s: TTO

Voor de taxiondernemers betekent het nieuwe taxibeleid een flinke verandering. Taxiondernemers moeten zich organiseren in TTO’s: Toegelaten Taxi Organisaties. Alleen TTO’s krijgen toestemming om gebruik te maken van standplaatsen. Wanneer een TTO emissievrij rijdt krijgt deze extra privileges, bijvoorbeeld het gebruik van de busbanen buiten het centrum (buiten de Ring). In het centrum mogen alle taxi’s die zijn aangesloten bij een TTO, gebruik maken van de busbaan van de binnenring.

De TTO’s moeten voldoen aan eisen die in het taxibeleid zijn vastgelegd. Dit controleert de gemeente tijdens de vergunningaanvraag. De TTO’s zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. De handhaving gaat zich vooral richten op illegale taxi’s en taxi’s die geen deel uitmaken van een TTO. Taxiondernemers die niet zijn aangesloten bij een TTO mogen alleen klanten ophalen op afspraak (bel- en bestelmarkt). Deze mogen ook geen gebruik maken van de busbanen, tenzij deze met een emissievrije taxi rijden. Voor klanten zijn TTO-taxi’s straks te herkennen aan het daklicht. Iedere TTO heeft dan zijn eigen daklicht met daarop de naam (of afkorting), een taxinummer en het Eindhovense logo.

Samenwerking

Het nieuwe taxibeleid is samen met de Kwaliteitskring Taxi Eindhoven, tot stand gekomen en tijdens regionale taxibijeenkomsten met de branche afgestemd. In de Kwaliteitskring zijn vertegenwoordigd lokale taxiondernemers, de betrokken brancheorganisatie, de gemeente en rijksorganisaties als Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Politie.

Het nieuwe taxibeleid wordt van het najaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het volledige voorstel is te vinden op eindhoven.nl en vanaf 15 augustus a.s. op de website kwaliteitstaxieindhoven.nl. Wanneer de gemeenteraad het voorstel vaststelt, treedt het nieuwe beleid in september 2017 in werking.

Nieuw Taxibeleid Eindhoven

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven