sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Herinrichting Hoogstraat binnen de Ring nagenoeg afgerond

De vernieuwde Hoogstraat binnen de Ring is vanaf vrijdag 21 oktober weer open voor alle verkeer.

Na ruim acht maanden van uitvoeringswerkzaamheden is de vernieuwde Hoogstraat binnen de Ring vanaf vrijdag 21 oktober weer open voor alle verkeer. De herinrichting is nagenoeg
afgerond. In november/december plaatst de gemeente nog nieuwe openbare verlichting en vindt nog de aanplant van bomen en groen plaats.

Het ontwerp is ontwikkeld in samenspraak met allerlei betrokkenen, zoals bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. Gezamenlijk is nagedacht over een mooi en functioneel ontwerp. Het eindresultaat mag er zijn. Er ligt een vernieuwde Hoogstraat waar mensen fijn kunnen wonen, werken en winkelen.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

De vernieuwde straat biedt meer ruimte aan voetgangers en fietsers (van en naar het centrum) en draagt bij aan het karakter van de Hoogstraat als ‘historisch lint’, waarbij ontmoeten en verblijven belangrijke aspecten zijn. De herinrichting maakt deel uit van het programma Eindhoven op Weg. Daarbij werken we als stad aan een aantrekkelijk, goed bereikbaar en gezond stadscentrum, waarbij het verbeteren van de luchtkwaliteit een belangrijk uitgangspunt is.

30 kilometerzone

De Hoogstraat binnen de Ring is ingericht als 30 kilometerzone. De vernieuwde straat heeft aan weerszijden een fietsstrook van 1.80 meter in rood asfalt en een middenstrook van 2.40 meter voor gemotoriseerd verkeer (twee richtingen) in roodbruin gebakken klinkers. Alleen de toegangen van de Hoogstraat zijn voorzien van asfalt. Parkeren gebeurt in vakken op trottoirniveau. In (vrijwel) de gehele straat is een minimale loopbreedte van 1.80 meter voor voetgangers. De inrichting heeft een enigszins warme, nostalgische uitstraling. De bomen- en materiaalkeuze is hierop afgestemd.

Later dit jaar is er nog een feestelijke opening met de verschillende betrokkenen.

Herinrichting Hoogstraat binnen de Ring nagenoeg afgerond

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven