sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Extra controles voor veiligheid bij transportbedrijven

Uit avond- en nachtcontroles bij 20 transportbedrijven blijkt dat de veiligheid niet op orde was bij veel bedrijven.

Dit najaar heeft de milieuafdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven, samen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de Veiligheidsregio avond- en nachtcontroles uitgevoerd bij 20 transportbedrijven in Eindhoven. Uit deze controles bleek dat bij veel bedrijven de veiligheid niet op orde was en dat vervolgcontroles nodig zijn.

De controles vonden plaats in de namiddag, avond en nacht. Dit zijn de tijden dat distributie, koerier- en expresbedrijven de meeste activiteiten hebben. Hun klanten verwachten dat goederen die vandaag worden besteld morgen op de bestemming worden afgeleverd. Bij de controles is vooral gelet op de (tijdelijke) opslag van gevaarlijke stoffen. Zijn de stoffen volgens de regels opgeslagen en/of leveren ze risico’s op voor medewerkers, milieu, hulpverleners of de omgeving. De gevaarlijke stoffen kunnen bodem of lucht verontreinigen of risico opleveren voor brand of explosies.

14 bedrijven in overtreding

De milieucontroleurs troffen bij 14 van de 20 bezochte transportbedrijven gevaarlijke stoffen aan. Bij geen van deze 14 bedrijven was de veiligheid volledig op orde. Eén bedrijf moest direct maatregelen nemen, de overige bedrijven hebben waarschuwingen en adviezen gekregen. Alle bedrijven met tekortkomingen kunnen rekenen op een hercontrole.

Meer overtredingen dan verwacht

Enkele jaren geleden zijn soortgelijke controles uitgevoerd. Ook toen bleek dat veel bedrijven in eerste instantie de veiligheid niet op orde hadden, maar na enkele hercontroles hadden de bedrijven hun zaakjes wel op orde. Om de vinger aan de pols te houden werden dit jaar nieuwe avond- en nachtcontroles uitgevoerd. Daarbij werden veel meer overtredingen aangetroffen dan controleurs vooraf hadden verwacht. De gemeente, omgevingsdienst en de Veiligheidsregio zullen de transportbedrijven in de gaten blijven houden.

Extra controles voor veiligheid bij transportbedrijven

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven