sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Betere bereikbaarheid Flight Forum, Eindhoven Airport en Meerhoven

Betere bereikbaarheid Eindhoven Airport en Flight Forum, vanaf maandag 24 oktober wordt de keerlus afgesloten voor autoverkeer.

Om de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en Flight Forum te verbeteren wordt vanaf maandag 24 oktober de keerlus rond het kantorencluster van Flight Forum afgesloten voor het autoverkeer. Deze experimentele maatregel wordt medio januari 2017 opgeheven.

Onderzoek neveneffecten

Met het creëren van deze nieuwe route is de verwachting dat het in- en uitvoegen rond het kantorencluster verbetert. Nu ontstaat er hier dagelijks een file, waardoor al het verkeer stremt. Tijdens deze afsluiting wordt ook gekeken naar de neveneffecten. De verwachting is niet dat het hele gebied rondom Flight Forum, Eindhoven Airport en Meerhoven filevrij wordt, maar er kan wel bekeken worden of de neveneffecten in verhouding staan tot de maatregel. Na een maand vindt er een tussenevaluatie plaats.

Wegenstructuur Brainport Park

De verkeersdrukte op en rond Eindhoven Airport en Flight Forum is de afgelopen jaren toegenomen. Om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren wordt op dit moment de Wegenstructuur Brainport Park (Challenge Variant) voorbereid. Met deze nieuwe infrastructuur wordt de verkeersdruk in het gebied beter verdeeld. De Challenge Variant is momenteel in voorbereiding en uitvoering start in 2018.

Korte termijnmaatregelen

In samenspraak met diverse vertegenwoordigers van ondernemers Flight Forum en Eindhoven Airport en bewoners van Meerhoven, is er gesproken over korte termijnmaatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Het gaat hierbij om kleine, slimme maatregelen, die vooruitlopen op de Challenge Variant en waarvan de afsluiting van de keerlus er een is.

Betere bereikbaarheid Flight Forum, Eindhoven Airport en Meerhoven

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven