sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bereikbaarheid: ruimte geven aan groei

Het wordt drukker in het noordwesten van Eindhoven. Daarom zijn er diverse maatregelen in voorbereiding.

Het gaat druk worden in het noordwesten van Eindhoven. Een stuk drukker dan nu. De toenemende drukte heeft twee oorzaken: de groei van Eindhoven Airport en de ontwikkeling van bestaande en nieuwe  werklocaties. De ontwikkelingen op hun beloop laten is geen optie. Dan loopt het verkeer op de Randweg Eindhoven op termijn onherroepelijk vast en in het verlengde daarvan het verkeer op de wegen van en naar de randweg. Daarom zijn diverse maatregelen in voorbereiding die zijn uitgewerkt in het project wegenstructuur Brainport Park (de zogenaamde Challengevariant).

Auto

Voor een betere bereikbaarheid van het gehele gebied in het noordwesten van Eindhoven is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe wegenstructuur. Het ontwerp bestemmingsplan ligt in het eerste kwartaal van 2017 ter inzage. Het betreft het aanpassen van bestaande en de aanleg van nieuwe weginfrastructuur in het noordwestelijk deel van Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot: 

  • Grotere capaciteit van de Anthony Fokkerweg, de aansluitingen op de N2 en Flight Forum
  • Aanleggen van een verbindingsweg  westelijk langs het Beatrixkanaal tussen de A58 en Anthony Fokkerweg (waaronder Spottersweg) en bijbehorende aansluiting op de Landsardseweg en de Luchthavenweg
  • Aanleggen van een verbindingsweg tussen GDC Acht en de A58 via BIC Noord
  • Realisatie van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-)verbinding op de Landsard
  • Realisatie van aansluiting op bedrijventerrein Westfields

Bekijk hieronder het filmpje:

Diverse partijen gaan profiteren van de verbeterde bereikbaarheid:

  • (toekomstige) bedrijven in het gebied en hun werknemers
  • recreanten
  • inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten
  • reizigers van en naar Eindhoven Airport

Verkeerssituaties

Hieronder vindt u diverse verkeerssituaties.

Tot 1 maart 2017 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage:

In juni 2016 werd het voorontwerp bestemmingsplan gepresenteerd. De presentatie van die avond vindt u hier:

Openbaar vervoer/ Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

De gemeente Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeken samen met andere overheden en bedrijfsleven de mogelijkheid van een nieuw  ‘multimodaal transferpunt’ nabij BIC en het Goederen Distributie Centrum: een treinstation waar ook de snelle, betrouwbare en comfortabele HOV zou halteren. Dit knooppunt zou de reistijd vanaf dit treinstation tot de luchthaven beperken tot pakweg 10 minuten.

Daarnaast wordt er een HOV-baan aangelegd tussen Eindhoven Airport en het toekomstige multimodale knooppunt. Daartoe wordt in het project wegenstructuur Brainport Park het gedeelte van de HOV baan over de Landsard al aangelegd. De verdere route naar het multimodale knooppunt dient nog nader te worden uitgewerkt.

Slowlane

De slowlane is een 32 kilometer lange en 4 meter brede, vrijliggend fietspad dat diverse bedrijventerreinen en campussen in de regio met elkaar verbindt. Het gaat om de volgende campussen: de nieuwe Brainport Industries Campus, Philips Health Care in Best, het Science Park in Son en Breugel en de High Tech Campus Eindhoven. Daarnaast is de slowlane een ecologische verbindingszone. De heringerichte oevers van het Beatrixkanaal zijn voor kleine dieren en planten een ideaal leefgebied.

Eindhoven Airport en omgeving

In 2016 groeide Eindhoven Airport met 9% t.o.v. 2015. Maar liefst 4,7 miljoen passagiers maakten vorig jaar gebruik van Eindhoven Airport. Daarmee is Eindhoven Airport de tweede luchthaven van Nederland. De verwachting is dat het aantal passagiers in 2020 de 5 miljoen gaat overschrijden.  

Eindhoven Airport heeft rechtstreekse verbindingen met diverse hoofdsteden en kenniscentra in Europa. Het is dé Europese gateway voor een groot deel van Zuid-Nederland en delen van België en Duitsland.

Eindhoven Airport sorteert nu al voor op toekomstige groei. De luchthaven ontwikkelt samen met andere partijen plannen om de interactie met de nabijgelegen bedrijventerreinen te verbeteren. Om de groei in goede banen te kunnen leiden komt op de huidige parkeerplaats P1 een zogeheten ‘multi purpose gebouw’, met een OV-terminal op de begane grond en met kiss & ride en parkeren op de verdiepingen daarboven. Aan de terminalzijde komen horeca- en retailfuncties.

De kunst is economische groei te realiseren zonder in te boeten op leefbaarheid. Daarom wordt het voorterrein sterk vergroend. De uitvoering hiervan is gestart in 2016 en wordt in 2018 afgerond.

Terug naar hoofdmenu:

Bereikbaarheid: ruimte geven aan groei

Contact Stadsdeelteams

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland of via enkele internetproviders belt u:
+31 40 238 6000

Bezoekadres, uitsluitend op afspraak:
Stadsdeelteams
NRE-gebouw
Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven