sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Subsidieregelingen cultuur

Subsidieaanvragen voortaan via het CKE en Stichting Cultuur Eindhoven.

De subsidiëring van de amateurkunst en –projecten is met ingang van 2016 veranderd. De uitvoering van de subsidieregeling is overgegaan van de gemeente naar het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Dit betekent dat uw organisatie de subsidie niet meer bij de gemeente aanvraagt, maar bij CKE.

Meer informatie op www.cke.nl.

Voor culturele activiteiten vanaf 1 januari 2017 kunt u subsidie aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven. Meer informatie hierover op www.cultuureindhoven.nl.

U kunt ook aanspraak maken op subsidies van landelijke, provinciale en particuliere cultuurfondsen.

Subsidieregelingen cultuur

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven