sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Gemeentewapen en vlag

Eindhoven heeft een gemeentewapen sinds 1923 en een gemeentevlag sinds 1927.

Gemeentewapen

Het wapen van de gemeente Eindhoven vertoont een schild waarop een leeuw en drie horens zijn afgebeeld, het geheel wordt door een kroon voltooid.

De leeuw, een symbool van moed, was het teken van de hertog van Brabant en van zijn macht. Voorts was het een teken dat het gezag in de plaats die het leeuwenteken voerde, namens de hertog werd uitgeoefend. De drie horens, die op het wapen prijken, werden vroeger gevoerd door de familie van Horne, de eerste bezitters van de heerlijkheid Eindhoven. De kroon is er in de 17e eeuw aan toegevoegd. Het is geen koningskroon, maar een kroon zoals die gewoonlijk door een graaf werd gedragen.

De afgebeelde figuren komen al voor op het oudst bekende stadszegel, namelijk op dat van 1355. Dit wapen is officieel vastgesteld in 1923. Meer informatie over dit wapen en heraldiek in het algemeen vindt u op www.ngw.nl

Gemeentevlag

In de vergadering van 14 oktober 1927 heeft het college van B&W de vlag van de gemeente vastgesteld: rood-wit, de kleuren van de gemeente.
Aan de stok twee verticale banen: een rood en een wit, overeenkomstig het wapenschild. Aan de witte baan vijf horizontale banen afwisselend rood en wit, aanduidend de gemeenten Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp die sinds 1920 met Eindhoven één gemeente vormen. De vlag is een ontwerp van architect L.J.P. Kooken.
In dezelfde vergadering is ook een standaard vastgesteld, dit is eenzelfde vlag, maar in de bovenhoek aan de stok is het rood/wit vervangen door het wapenschild van de gemeente. Er bestaat dus een vlag en een standaard. De standaard staat op het gebouw, of als het gebouw te hoog is, aan de gevel zo dat de standaard schuin staat (een uit de Franse tijd overgebleven gewoonte).

Gemeentevlag Eindhoven

Uitgebreide informatie is ook te vinden op Wikipedia

Lees ook

Eindhoven heeft sinds 2013 één logo voor de stad én de gemeentelijke organisatie.
lees verder

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven