sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Cultuurhistorische waardenkaart

Om te kunnen zien welke cultuurhistorische waarden in de stad zijn is een overzichtskaart samengesteld van cultuurhistorische waarden.

Onze huidige leefomgeving is niet zomaar ontstaan. Het is het resultaat van een historische ontwikkeling. In de loop der jaren hebben het landschap, de stedenbouwkundige structuren en de verscheidenheid in de bebouwing hun betekenis gekregen. Het herkenbaar houden van elementen waaraan is af te lezen hoe Eindhoven zich heeft ontwikkeld, is essentieel voor de identiteit en de belevingswaarde van onze stad. Het stelt mensen in staat zich in hun omgeving te oriënteren en zich daarbij betrokken te voelen.

Om te kunnen zien welke cultuurhistorische waarden in de stad aanwezig zijn en waar zij zich bevinden is een overzichtskaart samengesteld van ‘cultuurhistorische waarden’. Dat kunnen monumenten zijn, maar ook stedenbouwkundige structuren, landschap en groenstructuren, wegen en waterlopen en archeologie. De monumenten zullen nog aan de kaart worden toegevoegd. De cultuurhistorische waardenkaart is een kader die bij ruimtelijke ontwikkelingen inzicht geeft waar met welke cultuurhistorische waarden rekening moet worden gehouden.

Overzichtskaart

Met de + zoomt u in op de kaart, met de - zoomt u uit. Met de >> kunt u de legenda bekijken.

Voor wie is de  kaart bedoeld?

Voor iedere belanghebbende: inwoners van Eindhoven, eigenaren, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en ontwerpers. De kaart speelt voor het gemeentebestuur ook een rol bij beslissingen over plannen.

Welke consequenties heeft een aanduiding op de kaart?

Bij ruimtelijke ontwikkelingen houdt de gemeente rekening met cultuurhistorische waarden. In welke mate en hoe, wordt vastgelegd in bestemmingsplannen. Bij afwijkingen van het bestemmingsplan is volgens de Erfgoedverordening een cultuurhistorische verantwoording nodig. Afhankelijk van de situatie moet worden bepaald welke betekenis aan een aanduiding moet worden toegekend en of een ontwikkeling past bij de cultuurhistorische waarde.Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven