sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Archeologie

Bezoek de archeologen van Eindhoven en Helmond in de werkplaats of tijdens speurtochten in het veld.

Het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond (ACEH) werkt aan het geheugen van Eindhoven en Helmond. U kunt de archeologen op afspraak bezoeken tijdens speurtochten in het veld en in de werkplaats in het Erfgoedhuis aan de Nachtegaallaan 15 (gebouw 3) in Eindhoven. Een afspraak kunt u maken via mail: erfgoedhuis@eindhoven.nl.

Van alle opgravingen en archeologische bureauonderzoeken wordt een rapportage gemaakt.
lees verder
Op afspraak kunt u de boeken en tijdschriften gespecialiseerd in archeologie raadplegen.
lees verder
De gemeente Eindhoven, een archeologische stichting en vrijwilligers doen archeologisch onderzoek in Eindhoven.
lees verder
Het beleid van de gemeente Eindhoven over archeologie staat in het Beleidsplan Archeologie.
lees verder

12.000 jaar aan bodemschatten

Eindhoven en Helmond hebben nu samen ongeveer even veel inwoners als de bevolking van heel het westen van Europa zo'n 12.000 jaar geleden. De vroegste bewoningssporen uit de regio dateren uit die tijd. Sindsdien hebben hier duizenden jaren lang af en toe mensen gewoond. Aanvankelijk waren dat jagers en voedselverzamelaars en sinds ongeveer 7000 jaar geleden waren dat boeren. Ongeveer 800 jaar geleden werden de steden Eindhoven en Helmond gebouwd. Daaromheen lagen dorpen, buurtschappen en losse boerderijen.

Veel gegevens over het doen en laten van de vroegere bewoners liggen in de bodem opgeslagen. Deze gegevens bestaan uit verkleuringen in de bodem en uit allerlei afgedankte, verloren of opzettelijk begraven voorwerpen. Dit geheel vormt het bodemarchief. Archeologen proberen daar zo zuinig mogelijk mee om te gaan, het liefst door het bodemarchief intact in de grond te laten. Toekomstige archeologen kunnen immers met meer kennis meer informatie uit het bodemarchief halen. 

Archeologie

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven