Verhuizen vanuit Eindhoven naar andere stad of buitenland

Stap voor stap

  1. Je geeft je verhuizing online door.
  2. We verwerken je verhuizing op de dag dat je vertrekt.
  3. Je krijgt je bewijs van uitschrijving via de post op je nieuwe adres.

Vertrek je uit Eindhoven naar een andere Nederlandse gemeente? Dan hoef je dat niet aan ons door te geven. Je schrijft je binnen 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuizing in bij je nieuwe woongemeente. Je nieuwe gemeente past je adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuis je vanuit Eindhoven naar het buitenland, of verblijf je minstens 8 maanden van een jaar in het buitenland? Geef dit dan 5 dagen vóór je vertrek aan ons door.

Let op: Blijft er nog iemand op je adres in Eindhoven wonen? Dan moeten alle personen die wel naar het buitenland vertrekken dit persoonlijk melden aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor). Dit geldt ook voor minderjarigen.