Verhuizen vanuit Eindhoven naar andere stad of buitenland

Stap voor stap

  1. Je geeft je verhuizing online door.
  2. We verwerken je verhuizing op de dag dat je vertrekt.
  3. Je krijgt je bewijs van uitschrijving via de post op je nieuwe adres.

Vertrek je uit Eindhoven naar een andere Nederlandse gemeente? Dan hoef je bij de gemeente Eindhoven niets door te geven. Bij je nieuwe woongemeente schrijf je je binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen na je verhuizing in. Je nieuwe gemeente past je adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verhuis je vanuit Eindhoven naar het buitenland, of verblijf je minstens 8 maanden van een jaar in het buitenland? Geef dit dan 5 dagen vóór je vertrek aan ons door.

Let op: Blijft er nog iemand op je adres in Eindhoven wonen? Dan moeten alle personen die wel naar het buitenland vertrekken dit persoonlijk melden aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor). Dit geldt ook voor minderjarigen.