Geluidsoverlast

Ervaar je geluidsoverlast? Ga dan eerst met de veroorzaker in gesprek. Mogelijk kunnen jullie het onderling oplossen. Lukt dit niet, of weet je niet wie de overlast veroorzaakt? Dan zijn er - afhankelijk van de oorzaak - verschillende manieren waarop je geluidsoverlast kunt melden.

Pilot: geluidsmetingen bij evenementen live te volgen

Op vrijdag 20 september, bij Ameezing Eindhoven, is voor het eerst voor iedereen live te zien hoeveel geluid een evenement produceert. Wij willen zo open en transparant laten zien wat de afspraken zijn rond grote evenementen in de stad en of organisatoren zich daaraan houden. Heb je vragen of opmerkingen over de geluidsmeting? Voor deze pilot kun je bellen naar 06-28039757.

De geluidsmetingen zijn vrijdag te vinden via eindhoven.nl/evenementengeluid