Deelauto

Eindhoven wil een leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad zijn voor inwoners en bezoekers. Daarom stimuleren we het gebruik van fietsen, het openbaar vervoer en deelmobiliteit, waaronder deelauto’s. Autodelen zorgt voor minder autobezit en minder gereden autokilometers. Omdat deelauto’s gemiddeld genomen ook milieuvriendelijker zijn, zorgt het voor minder uitstoot van schadelijke stoffen. Kortom: een deelauto draagt bij aan meer ruimte op straat, schonere lucht en gezondere bewoners.