Aanbieden van deelfietsen en deelscooters

We stimuleren het gebruik van deelfietsen en deelscooters omdat het kansen biedt voor de bereikbaarheid van de stad. Voor het aanbieden van deelmobiliteit in Eindhoven heb je een vergunning nodig. Naast een stadsbreed aanbod willen we ook ruimte bieden aan experimenten met andere vormen van deelmobiliteit en aan (bewoners)initiatieven op kleinere schaal. Wil je hier meer informatie over? Stuur dan een mail naar deelmobiliteit@eindhoven.nl.

Of ben je op zoek naar