Legaliseren handtekening

Stap voor stap

  1. Je maakt een afspraak.
  2. Je komt met het document waarop je handtekening nodig is naar de balie.
  3. Je tekent het document waar de medewerker bij is.
  4. De medewerker zet in een verklaring dat de handtekening van jou is.
  5. De medewerker ondertekent de verklaring namens de burgemeester.

Als je moet bewijzen dat je handtekening op een document van jou is, dan kun je je handtekening bij ons laten legaliseren. Je ondertekent het document dan in bijzijn van een van onze medewerkers. Hij of zij controleert je handtekening aan de hand van je identiteitsbewijs. Komen de handtekeningen overeen, dan zet hij of zij een stempel op het document en is je handtekening gelegaliseerd. Je maakt voor het legaliseren een afspraak.