Proeftuin Inzicht Verlicht: kruispunt J.F. Kennedylaan – Onze Lieve Vrouwestraat

De Proeftuin Inzicht Verlicht komt voort uit de Roadmap Licht. Op het kruispunt J.F Kennedylaan – Onze Lieve Vrouwestraat staan sinds begin december 2020 video- en geluidscamera's. Met behulp van artificiële intelligentie krijgen we inzicht in de aard van het verkeer en de verkeersbewegingen op het kruispunt. Het doel is om nog beter te begrijpen wat er gebeurt op het kruispunt. Hierdoor worden mogelijke knelpunten op het gebied van doorstroming vroegtijdig gesignaleerd en begrepen, om vervolgens verbetervoorstellen op te stellen. De in deze proeftuin gegenereerde informatie is openbaar toegankelijk, volgens de wet- en regelgeving, via het gemeentelijke open data portaal.