Herinrichting Robbenstraat

In het onderhoudsprogramma 2021 is het herstel van de Robbenstraat opgenomen. De bestrating van de weg en het voetpad voldoet niet meer aan de basiskwaliteit en is toe aan onderhoud. We richten de Robbenstraat op zo’n manier in dat deze veiliger en groener wordt, met betere verlichting en een betere parkeersituatie.

Voorlopig ontwerp van de Robbenstraat

Stel je vraag