Herinrichting Robbenstraat

In het onderhoudsprogramma 2021 is het herstel van de Robbenstraat opgenomen. De bestrating van de weg en het voetpad voldoet niet meer aan de basiskwaliteit en is toe aan onderhoud. We gaan de Robbenstraat op zo’n manier inrichten dat deze in de toekomst goed functioneert. Denk aan verkeersveiliger en groener maken, met betere verlichting en een betere parkeersituatie.

Hoe gaat de Robbenstraat eruitzien?

De Robbenstraat is een erftoegangsweg en daarmee een weg met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. We willen nu met dit nieuwe ontwerp de straat ook het uiterlijk geven van een erftoegangsweg. Dit betekent dat we de rijbaan gaan versmallen van zo’n 6,3 meter naar 5,5 meter breed. Hiermee creëren we vaste ruimte voor parkeervakken, die aan beide kanten van de weg over vrijwel de gehele Robbenstraat komen te liggen. 

Langs de weg staan op dit moment grote bomen in het voetpad. Uit het bomenonderzoek blijkt dat de meeste van deze bomen in goede conditie zijn en een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar hebben. Hierdoor kunnen we de bestaande bomenstructuur zoveel mogelijk behouden. Daarnaast zien we de kans om de twee plantsoenen aan de noordkant opnieuw in te richten.

Hieronder vind je de tekening van het voorlopig ontwerp waar je eenvoudig op inzoomt. Daaronder staat de presentatie van het voorlopig ontwerp.

Voorlopig ontwerp van de Robbenstraat