Onderwijshuisvesting Achtse Barrier

Om in de Achtse Barrier te zorgen voor kwalitatief goede en prettige leer- en opvanglocaties voor alle kinderen worden er 3 SPILcentra ontwikkeld.