Herinrichting Ruysdaelbaan, Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan

De gemeente Eindhoven vervangt de riolering van de Ruysdaelbaan, Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan. We grijpen deze kans meteen aan om de straten een flinke opknapbeurt te geven. De straten krijgen een inrichting die beter past bij het veranderende klimaat met meer groen, minder verharding en een hemelwatersysteem. Met de nieuwe inrichting werken we ook aan een aantrekkelijke en leefbare buurt.